INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy för Magnussonpetfood.se

Magnusson Petfood AB, Tjustavägen 6, 19793 Upplands-Bro (”Magnusson Petfood”) respekterar din personliga integritet. Denna informationstext beskriver hur Magnusson Petfood, som personuppgiftsansvarig, samlar in och behandlar personuppgifter om dig i samband med våra tjänster och användningen av vår webbplats på www.magnussonpetfood.se

Läs denna policy noga så att du förstår hur vi behandlar, använder och utlämnar dina personuppgifter. Om du har frågor rörande Magnusson Petfood behandling av dina personuppgifter hittar du kontaktvägar i avsnitt 6.

 1. Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifterna för följande ändamål och baserat på de angivna rättsliga grunderna:

 • Hantering av köp från Magnusson Petfoods webbshop
  När du beställer produkter från vår webbshop måste du ange namn, adress, telefonnummer, betalningsinformation och produkterna du önskar beställa. Detta för att vi ska kunna hantera din order och leverera produkterna till dig (GDPR art 6(1)(b)).
  För att kunna hantera betalningen behöver vi dela dina betalningsuppgifter med våra samarbetsparters för betalningslösningar. För att kunna fullgöra din leverans behöver vi dela ditt namn och adress med de transportföretag vi samarbetar med (GDPR art 6(1)(b)).
 • Utskick av nyhetsbrev
  Om du registrerar dig för våra nyhetsbrev kommer vi lagra de personuppgifter du anger (namn, e-postadress) för att skicka relevant och riktad marknadsföring.
  Behandlingen baseras på ditt samtycke (GDPR art. 6(1)(a). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke om du inte längre vill få våra nyhetsbrev.
 • Deltagande i tävlingar
  Om du deltar i tävlingar anordnade av Magnusson Petfood kommer vi behandla personuppgifterna du anger (namn, e-postadress, telefonnummer, tävlingsbidrag, svar på frågor, etc.) för att administrera tävlingen, välja, kontakta och gå ut med namn av vinnaren (GDPR art. 6(1)(b)).
  Beroende på tävling och pris kan vi komma att dela ditt namn, kontaktuppgifter och prisuppgifter med tävlingsprisleverantörer och transportföretag (GDPR art. 6(1)(b).
  Om lagstiftningen kräver kommer vi dela ditt namn och prisuppgifter med Skatteverket (GDPR art. 6(1)(c)).
 • Återkoppling
  För att kunna återkoppla när du kontaktat oss via Magnussonpetfood.se eller andra kontaktvägar (e-post, sociala medier, etc.) – kundtjänst.
  Om du kontaktar oss kommer vi registrera de personuppgifter du anger (t.ex. namn, företag, roll, e-postadress, din förfrågan, etc.).
  Vår kundtjänst har tillgång till dessa uppgifter så vi kan hjälpa dig på bästa möj-liga sätt (GDPR art. 6(1)(f)).
 • Hantering av medlemmar i Magnussons Uppfödarklubb på Magnussonpetfood.se
  Om du väljer att ansöka till vår uppfödarklubb på vår webbplats måste du ange uppgifter (GDPR art. 6(1)(b) och godkänna att du som uppfödare ska få information från oss på Magnusson Petfood AB samt göra utskick till dig.
 • Marknadsföring
  Vi använder cookies för att ge dig marknadsföring och föreslå mer relevant innehåll på vår webbplats och tredjepartssajter (retargeting). Det här baseras på ditt cookie-samtycke, och det efterföljande användandet av cookiedata baseras på vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och vårt företag.
  Vi använder också sociala medier-plattformars verktyg för att marknadsföra våra produkter (t.ex. Facebook Custom Audience).  För det ändamålet kan vi komma att uppge krypterade e-postadresser som vi erhållit från dig (t. ex. när du registrerat dig för nyhetsbrev eller köp något från vår webbshop) till sociala medier-plattformarna, så att de kan visa marknadsförda inlägg i ditt flöde. Utlämnandet baseras på vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter (GDPR art. 6(1)(f)).
 • Evenemang
  Om du anmäler ditt deltagande i ett evenemang arrangerat av Magnusson Petfood kommer vi registrera personuppgifterna du uppgav till oss (såsom namn, e-postadress, evenemang, antal deltagare, evenemangsdatum) för att kunna administrera evenemanget och ditt deltagande, bekräfta din anmälan samt komma i kontakt med dig vid eventuella förändringar (GDPR art. 6(1)(b)).
 • Förbättra vår webbplats
  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och säkerställa dess funktionalitet, för att spåra trafik till vår webbplats och för att optimera innehåll på sidorna. Det här baseras på ditt cookie-samtycke, och det efterföljande användandet av cookie-data baseras på vårt berättigade intresse av att förbättra vår webbplats.
 • Interaktion med Magnusson Petfood på sociala medier-plattformar
  Om du följer eller interagerar med oss på någon av våra sociala medier-sidor såsom Facebook, Instagram etc. så kommer informationen du uppger vara föremål för det här integritetsmeddelandet såväl som integritetsmeddelandet på respektive sociala medier-plattform. Vi uppmuntrar dig att läsa integritets-meddelandet på sådana sociala medier-plattformar.
 • Hantering av B2B-relationer (leverantörer, kunder, affärspartner).
  I samband med ditt samarbete med Magnusson Petfood kommer vi att behandla de personuppgifter som vi får i samband med eventuella beställningar och leveranser för att kontrollera betalningen och tjänsterna (företagsnamn, namn, kontaktinformation, titel, etc.). Vidare kommer vi att använda informationen för att upprätthålla affärsförhållandet med det företag som du representerar, eller för att administrera aktiviteter som du deltar i. För att marknadsföra våra varumärken och produkter mot kunder kan vi använda företagsnamn och kontaktinformation för att skicka produktprover och marknadsföringsmaterial. Vi får företagsinformation (företagsnamn, kontaktinformation, bransch, etc.) från olika marknadsinformationsföretag.
 • Utlämnande och överföring av personuppgifter

Vi utlämnar dina personuppgifter enligt ovan. I tillägg till detta gör vi personuppgifter tillgängliga för våra affärspartners, inklusive IT-leverantörer som lagrar och behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa affärspartners och leverantörer omfattas av Magnusson Petfoods instruktioner för lagring och behandling av personuppgifter.

Somliga personuppgiftsbiträden och underbiträden kan vara belägna utanför EU. Överföringen av personuppgifter baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

 1. Lagringsperiod

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra ovanstående ändamål, och för att uppfylla rättsliga förpliktelser, inklusive bokföringslagstiftning i de länder vi är verksamma.

 1. Dina rättigheter

Med vissa lagstadgade undantag har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.

Vidare har du rätt att begära att vi rättar personuppgifter om dig som kan vara felaktiga, liksom att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan begära att få tillgång till alla personuppgifter som du tillhandahållit till oss i ett strukturerat, allmänt vedertaget och maskinläsbart format, om vår behandling av personuppgifterna är baserad på ditt samtycke eller på ett avtal du träffat med oss (dataportabilitet).

På din begäran raderar vi dina personuppgifter, om vi inte har en rättslig grund för att fortsätta behandlingen.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet, till exempel Datainspektionen.

 1. Rätt att invända

Du har rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter baserad på våra berättigade intressen (GDPR art. 6(1)(f)). I så fall avslutar vi behandlingen, om inte en fortsättning är möjlig för att våra berättigade intressen upphäver ditt intresse, eller om vi inte behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara en rättslig fordran.

 1. Utöva dina rättigheter

Som beskrivet i avsnitt 4 och 5 ovan har du ett antal rättigheter gällande vår behandling av dina personuppgifter. Skicka din begäran till oss genom att kontakta info@magnussonpetfood.se.

 1. Ändringar i denna Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy.

Version 1, september 2022

Cookiepolicy